Předmětem činnosti Asociace pro kapitálový trh je rozvoj, standardizace
a popularizace kapitálového trhu v České republice.

AKAT - .. / Informace o obchodnících s cennými papíry / rok 2003

NÁZEV SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 POLOLETNÍ FIN. VÝKAZY 2003
ABN AMRO Asset Management, a.s. plné znění
příloha
výrok auditora
rozvaha
výsledovka
ATLANTIK finanční trhy, a.s. plné znění
Commerzbank Capital Markets (Eastern Europe), a.s. rozvaha
výsledovka
CONSEQ Finance, a.s. rozvaha - aktiva
rozvaha - pasiva
výsledovka
Conseq Investment Management, a.s. rozvaha - aktiva
rozvaha - pasiva
výsledovka
Česká spořitelna, a.s. plné znění pololetní zpráva
eBanka, a.s. rozvaha
výsledovka
HVB Bank Czech Republic a.s. plné znění pololetní zpráva
rozvaha
výsledovka
ING Bank N.V., organizační složka informace o hospodaření
Patria Finance, a.s. plné znění rozvaha
výsledovka
Raiffeisenbank a.s. plné znění informace o hospodaření
ŽB - Asset Management, a.s. plné znění rozvaha
výsledovka
nahoru