Předmětem činnosti Asociace pro kapitálový trh je rozvoj, standardizace
a popularizace kapitálového trhu v České republice.

AKAT - .. / Objemy individuálně obhospodařovaného majetku (asset management)

Objemy individuálně obhospodařovaného majetku (asset management)

AKAT / .. / Objemy individuálně obhospodařovaného majetku (asset management)

Původní statistika individuálně obhospodařovaného majetku byla s účinností od 3. čtvrtletí 2006 podstatně rozšířena a obsahuje nyní konsolidovaná data o asset managementu i fondových mandátech. Nová statistika je k dispozici na webu AKAT pod názvem Objemy obhospodařovaných aktiv.

 

K DATU

FYZICKÉ OSOBY

PRÁVNICKÉ OSOBY

FONDY KOLEKT. INVESTOVÁNÍ

CELKEM

 

v mil. Kč

v mil. Kč

v mil. Kč

v mil. Kč

30.06.2006

21 542,72

193 368,25

72 589,67 

287 500,64

 

K DATU

AKTIVNÍ SPRÁVA

PORADENSKÝ MANDÁT

CELKEM

 

v mil. Kč

v mil. Kč

v mil. Kč

31.03.2006

318 955,09

27 727,45

346 684,54

31.12.2005

305 396,43

25 037,81

330 434,24

30.09.2005

263 998,21

42 292,54

306 290,75

30.06.2005248 436,5439 296,87287 733,41

 31.03.2005

  182 563,47

 36 735,60

 264 626,72

 31.12.2004

 187 713,17

 34 519,78

 222 232,95

 30.09.2004

 161 698,12

 22 957,12

 184 655,24

 30.06.2004

 152 963,60

 21 951,62

 174 915,22

 31.03.2004

 151 916,61

 21 507,79

 173 424,40

 31.12.2003

 143 876,93

 18 112,33

 161 989,26

 30.09.2003

 139 228,05

 15 122,62

 154 350,67

 30.06.2003

 138 272,50

 17 573,97

 155 846,47

 31.03.2003

 132 475,80

 16 025,42

 148 501,22

 31.12.2002

 128 755,88

 12 660,71

 141 416,59

 30.09.2002

 112 762,09

 6 723,78

 119 485,87

 30.06.2002

 88 412,78

 21 081,55

 109 494,33

 31.03.2002

 79 348,02

 3 884,34

 83 232,36

 31.12.2001

 69 516,85

 4 260,88

 73 777,73

 30.09.2001

 60 622,68

 4 116,81

 64 739,49

nahoru