Předmětem činnosti Asociace pro kapitálový trh je rozvoj, standardizace
a popularizace kapitálového trhu v České republice.

AKAT - .. / Informace o obchodnících s cennými papíry / rok 2002

NÁZEV SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 POLOLETNÍ FIN. VÝKAZY 2002
ABN AMRO Bank N.V. výkazy k 31.6.02
výkazy k 30.9.02
ABN AMRO Asset Management, a.s. plné znění
výrok auditora
Commerzbank Capital Markets (Eastern Europe), a.s. plné znění rozvaha
výsledovka
Česká spořitelna, a.s. plné znění pololetní zpráva
eBanka, a.s. rozvaha
HVB Bank Czech Republic a.s. plné znění rozvaha
výsledovka
Patria Finance, a.s. plné znění
Raiffeisenbank a.s. plné znění informace o hospodaření
ŽB - Asset Management, a.s. plné znění rozvaha
výsledovka
nahoru