Předmětem činnosti Asociace pro kapitálový trh je rozvoj, standardizace
a popularizace kapitálového trhu v České republice.

AKAT - .. / Informace o obchodnících s cennými papíry / rok 2001

NÁZEV SPOLEČNOSTI POLOLETNÍ FIN. VÝKAZY 2001 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001
ABN AMRO Bank N.V. informace o hospodaření
ABN AMRO Asset Management, a.s. plné znění rozvaha
výsledovka
Baader Securities, a.s. plné znění
CA IB Securities, a.s. plné znění rozvaha
výsledovka
Commerzbank Capital Markets (Eastern Europe), a.s. plné znění rozvaha
výsledovka
CONSEQ Finance, a.s. příloha ÚZ
výkazy
výkazy
příloha
Conseq Investment Management, a.s. zpráva auditora rozvaha
výsledovka
Credit Suisse Asset Management (Praha) a.s. rozvaha
výsledovka
rozvaha
výsledovka
Česká spořitelna, a.s. plné znění
výkazy
rozvaha
výsledovka
Československá obchodní banka, a.s. prezentační část
finanční část
přílohy
výkazy
eBanka, a.s. rozvaha
výsledovka
rozvaha
výsledovka
HSBC Bank plc - pobočka Praha rozvaha
výsledovka
HVB Bank Czech Republic a.s. plné znění
ING Bank N.V., organizační složka rozvaha
výsledovka
rozvaha
výsledovka
ING Investment Management (C.R), a.s plné znění
Patria Finance, a.s. plné znění rozvaha
výsledovka
Raiffeisenbank a.s. plné znění
Société Générale, pobočka Praha rozvaha
výsledvka
ŽB - Asset Management, a.s. plné znění rozvaha
výsledovka
nahoru