Předmětem činnosti Asociace pro kapitálový trh je rozvoj, standardizace
a popularizace kapitálového trhu v České republice.

AKAT - .. / Informace o obchodnících s cennými papíry / rok 2000

NÁZEV SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2000
ABN AMRO Asset Management, a.s. Finanční výkazy
Příloha
ATLANTIK finanční trhy, a.s. Plné znění
Credit Suisse Asset Management (Praha) a.s. Plné znění
Československá obchodní banka, a.s. Plné znění
nahoru