Předmětem činnosti Asociace pro kapitálový trh je rozvoj, standardizace
a popularizace kapitálového trhu v České republice.

AKAT - .. / Prospekty / ABN AMRO Investment Funds S.A.

ABN AMRO Investment Funds S.A.

AKAT / .. / Prospekty / ABN AMRO Investment Funds S.A.

Úplné prospekty fondů ABN AMRO jsou k dispozici na:

www.aaam.cz/cze/page0505.php

 

Zjednodušené prospekty fondů ABN AMRO jsou k dispozici na:

www.aaam.cz/cze/page0509.php

nahoru